Teckning

Rörelse I
kol på papper
2007
Rörelse II
kol på papper
2007
Rörelse III
kol på papper
2007
Rörelse IV
kol på papper
2007
Rörelse V
kol på papper
2007
Rörelse VI
kol på papper
2007
Krokiteckning
krita på papper
2000
Skiss till "Stress"
kol på papper
2001
Skiss till "Turbulens"
kol på papper
2002
Skiss till "Turbulens"
kol på papper
2002
Skiss
kol på papper
2001
Skiss till "Turbulens"
kol på papper
2002